Skip to Content Skip to Navigation

Rick Tiger: Music

I Wanna Be That Song

01 My Life

(Rick Tiger)
Cheri Hefner/Sarah Tiger/Rick Tiger

02 Don't Go To Bed

(Rick Tiger)
Marvin James/Rick Tiger

03 There Ain't A Word

(Rick Tiger)
Dave McAfee/Corey Cox/Rick Tiger

04 What It Would Say

(Rick Tiger)
Vee Lasher/Rick Tiger

05 I'd Rather Miss You Now

(Rick Tiger)
Sarah Tiger/Rick Tiger

06 I Wanna Be That Song

(Rick Tiger)
Jordan Davis/Rick Tiger

07 This Old

(Rick Tiger)
Sean Carson/Rick Tiger